Araş. Gör. DİDEM SÖZERİ ATİK NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Araş. Gör. DİDEM SÖZERİ ATİK

T: (0282) 250

M dsozeri@nku.edu.tr

W dsozeri.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Fen Bilimleri Enstitüsü
Bölüm:Gıda Mühendisliği (DK)
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 2017-
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 2014-2017
Tez: ORTA TOROSLAR YÖRESİNDE ÜRETİLEN GELENEKSEL DERİ TULUM PEYNİRLERİNİN OLGUNLAŞMA SÜRECİNDE AROMA PROFİLİNİN BELİRLENMESİ (2017)
Lisans
Üniversite: UNİVERSİTY OF TECHNOLOGY AND LİFE SCİENCES İN BYDGOSZCZ (ERASMUS) (POLONYA)
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:
Öğrenim Yılları: 2012-2013
Tez:
Lisans
Üniversite: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:GIDA MÜHENDİSLİĞİ
Öğrenim Yılları: 2009-2014
Tez: DÜŞÜK YAĞLI KÜRLENMİŞ SIĞIR ETLERİNİN KURUTMA AŞAMASINDA VE DEPOLAMA SIRASINDA MEYDANA GELEN BAZI BİYOKİMYASAL DEĞİŞMELERİN BELİRLENMESİ (2014)
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2017-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Mühendislik Temel Alanı / Gıda Bilimleri ve Mühendisliği
Gıda Mikrobiyolojisi
Süt Teknolojisi
Gıda Bilimi
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. Öztürk H. İ., Aydın S., Sözeri D., Demirci T., Sert D., Akın N., Fortification of set-type yoghurts with Elaeagnus angustifolia L. flours: Effects on physicochemical, textural, and microstructural characteristics, LWT-Food Science and Technolgy, 2018.
Özgün Makale SCI
2. Demirci T., Aktaş K., Sözeri D., Öztürk H. İ., Akın N., Rice bran improve probiotic viability in yoghurt and provide added antioxidative benefits, Journal of Functional Foods, vol. 36, pp. 396-403, 2017.
Özgün Makale SCI-Expanded
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. Bölük E., SÖZERİ ATİK D., PALABIYIK İ., A New Approach For The Determination Of Chocolate Melting Point With Rheometer, The International Symposium on Food Rheology and Texture (19.10.2018-21.10.2018).
Özet bildiri
2. PALABIYIK İ., SÖZERİ ATİK D., Bölük E., KOLAYLI S., Propolis Included Chewing Gum And Investigation of Its Antibacterial Acitivity Against Streptococcus mutans, Second Propolis Conference - Propolis in Human and Bee Health Conference (28.09.2018-29.09.2018).
Özet bildiri
3. SÖZERİ ATİK D., GÜNER K. G., Applications of natural preservatives on food products, 2nd International Congress on Advances in Bioscience and Biotechnology (ICABB) (26.06.2018-30.06.2018).
Özet bildiri Erişim Linki
4. ALTAN KAMER D. D., SÖZERİ ATİK D., DEMİRCİ A. Ş., GÜMÜŞ T., Production of Xanthan gum from Xanthomonascampestris DSM 19000 by fermentation ofgrape pomace, 2nd International Congress on Advances in Bioscience and Biotechnology (ICABB) (26.06.2018-30.06.2018).
Özet bildiri
5. Bölük E., SÖZERİ ATİK D., PALABIYIK İ., A TRADITIONAL DESSERT: BULAMA, The 4th International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus” (19.04.2018-21.04.2018).
Poster Erişim Linki
6. KOLAYLI S., SÖZERİ ATİK D., PALABIYIK İ., Bölük E., Characteristics properties of oak propolis, The 4th International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus” (19.04.2018-21.04.2018).
Poster Erişim Linki
7. SÖZERİ ATİK D., Bölük E., PALABIYIK İ., Comparison of two different extraction methods for propolis wax, The 4th International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus” (19.04.2018-21.04.2018).
Sözlü Bildiri Erişim Linki
8. PALABIYIK İ., APAYDIN H., SÖZERİ ATİK D., Bölük E., Determination of some properties of propolis extracts by FT-Raman Spectroscopy, The 4th International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus” (19.04.2018-21.04.2018).
Poster Erişim Linki
9. SÖZERİ ATİK D., DEMİRCİ M., Evolution of Some Traditional Foods From History to Present, The 4th International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus” (19.04.2018-21.04.2018).
Sözlü Bildiri Erişim Linki
10. ALTAN KAMER D. D., SÖZERİ ATİK D., LİMON G., TIRPANCI SİVRİ G., Problem with the Traditional Cheese: High Salt Content, The 4th International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus (19.04.2018-21.04.2018).
Özet bildiri
11. SÖZERİ D., AKIN N., DEMİRCİ M., Antimicrobial effect of essential oil extracts of onion and garlic, 1st International Congress on Medicinal and Aromatic Plants (10.05.2017-12.05.2017).
Özet bildiri
12. Aktaş K. ., Akın N., Demirci T., Sözeri D., Özkan E. R., Tarhana enriched with wheat milling by-products, 6th International Dietary Fibre Conference (01.06.2015-03.06.2015).
Poster
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. SÖZERİ ATİK D., AKIN N., Orta Toroslar Yöresinde Üretilen Geleneksel Deri Tulum Peynirlerinin Olgunlaşma Sürecinde Aroma Profilinin Belirlenmesi, Türkiye 12. Gıda Kongresi (05.10.2016-07.10.2016).
Özet bildiri
Ulusal Projeler
1. Şekerli ve Şekersiz Propolisli Sakız Formülasyonu ve Tekstürel, Antioksidan ve Antibakteriyal Özelliklerinin Araştırılması, TÜBİTAK PROJESİ, Bursiyer, 01.12.2017-Devam Ediyor.
2. OrtaToroslar Yöresinde Üretilen Geleneksel Deri Tulum Peynirlerinde Mikrobiyal Dinamiğin Olgunlaşma Sürecinde Belirlenmesi ve Bu Peynirlerden Potansiyel Starter Kültür Olarak Doğal Laktik Asit Bakteri Suşlarının İzolasyonu ve Tanımlanması, TÜBİTAK PROJESİ, Bursiyer.