Araş. Gör. Didem SÖZERİ NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Araş. Gör. Didem SÖZERİ

T: (0282) 250

M dsozeri@nku.edu.tr

W dsozeri.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Fen Bilimleri Enstitüsü
Bölüm:Gıda Mühendisliği (DK)
Ana Bilim Dalı:
Yüksek Lisans
Üniversite: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 2014-
Tez: ORTA TOROSLAR YÖRESİNDE ÜRETİLEN GELENEKSEL DERİ TULUM PEYNİRLERİNİN OLGUNLAŞMA SÜRECİNDE AROMA PROFİLİNİN BELİRLENMESİ
Lisans
Üniversite: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:GIDA MÜHENDİSLİĞİ
Öğrenim Yılları: 2009-2014
Tez: DÜŞÜK YAĞLI KÜRLENMİŞ SIĞIR ETLERİNİN KURUTMA AŞAMASINDA VE DEPOLAMA SIRASINDA MEYDANA GELEN BAZI BİYOKİMYASAL DEĞİŞMELERİN BELİRLENMESİ (2014)
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. Demirci T., Aktaş K., Sözeri D., Öztürk H. İ., Akın N., Rice bran improve probiotic viability in yoghurt and provide added antioxidative benefits, Journal of Functional Foods, vol. 36, pp. 396-403, 2017.
Özgün Makale SCI-Expanded
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. Sözeri D., Akın N., Demirci M., Antimicrobial effect of essential oil extracts of onion and garlic, 1st International Congress on Medicinal and Aromatic Plants (10.05.2017-12.05.2017).
Poster
2. Aktaş K. ., Akın N., Demirci T., Sözeri D., Özkan E. R., Tarhana enriched with wheat milling by-products, 6th International Dietary Fibre Conference (01.06.2015-03.06.2015).
Poster
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. Sözeri D., Akın N., Orta Toroslar Yöresinde Üretilen Geleneksel Deri Tulum Peynirlerinin Olgunlaşma Sürecinde Aroma Profilinin Belirlenmesi, Türkiye 12. Gıda Kongresi (05.10.2016-07.10.2016).
Poster
Ulusal Projeler
1. OrtaToroslar Yöresinde Üretilen Geleneksel Deri Tulum Peynirlerinde Mikrobiyal Dinamiğin Olgunlaşma Sürecinde Belirlenmesi ve Bu Peynirlerden Potansiyel Starter Kültür Olarak Doğal Laktik Asit Bakteri Suşlarının İzolasyonu ve Tanımlanması, TÜBİTAK PROJESİ, Bursiyer.